top of page

 „Dienoraštis – kasdieniai autoriaus užrašai, kuriuose periodiškai fiksuojami dienos įvykiai, pastebėjimai, išgyvenimai. Jame atsispindi visuomeniniai įvykiai, šeimos, asmeninis gyvenimas, rašančiojo dvasinė istorija. Tai žanras, pagrįstas tikrais faktais.“ Šitaip apibūdinama dienoraščio sąvoka literatūroje ir niekas nesiginčija su tuo. Kaip ir sunku nuginčyti dalyką, kad kartais viena ar kita tema netelpa į jokius rėmus, būtent čia ir bus jai vieta. Kelionės, istorijos, nuotykiai, pasiekimai ir nesėkmės – šito gėrio turėsiu, kartais labai paprastai, o kartai gal kokią intrigėlę įpinsiu, nes juk visada įdomu skaityti kito dienoraštį.

bottom of page